Vindsetagevåningar och takomläggning i Masthugget

Bäckegatan 26-36 – Masthugget

Omvandling av outnyttjad råvind till 6 vindslägenheter fördelade på 3 huskroppar om totalt 375 msamt takomläggning på hela föreningens byggnader.

Prefabricerade kupor, takfönster och balkonger förkortar byggtiden och minskar risken för väderexponering.

Antal lägenheter: 6 st

Beställare: Brf Stigberget

Relaterade projekt

  • Vindsexploatering i Brf Nyckelhålet

  • Vindsombyggnation Fjärde Långgatan 10

  • Vindsexploatering i Linné

  • Vindsvåningar i Johanneberg

  • Vindsetagevåningar Bäckegatan

  • Vindsvåningar och takomläggning på Kristinelundsgatan

  • Se alla projekt