Restaurering och förvaltning av Sjömanskyrkan

Amerikagatan 2

Sjömansgården i Göteborg AB, som är den del av 4D Byggs koncern, har under hösten 2020 förvärvat Sjömanskyrkan i syfte att tillsammans med lämpliga hyresgäster återskapa byggnadens ursprungliga funktion och områdets karaktär.

Grundinställningen är att byggnaden förtjänar en långsiktig förvaltning och en respektfull restaurering samtidigt som området kommer gynnas av en långsiktig och inkluderande verksamhet. Historiska byggnaders mervärde kommer alltid, med rätt omhändertagande, bidra till verksamheten.

I projektet förs just nu diskussioner med antikvarier, arkitekter, konsulter med relevant sakkunskap och framförallt flera intressanta hyresgäster.

Vi på 4D Bygg har god erfarenhet och teknisk kompetens av fastigheter i antikvarisk miljö och vi ser fram emot vårens kommande restaurering.

Relaterade projekt

  • Smedjan - Tredje långgatan 26

  • Nybyggnation på Skansberget

  • Villa Gerle på Carlbergsgatan 7

  • Markexploatering i Lerum

  • Marklägenhetsexploatering i Landala Egnahem

  • Se alla projekt