Ombyggnation av marklägenheter och stambyte på Merkuriusgatan

Merkuriusgatan – Bergsjön

Nybyggnation av lägenheter i befintliga ytor på markplan med fukt- och radonåtgärder. Att optimera fastigheter genom outnyttjad yta bidrar till att förtäta staden, ett mer levande område och ett mervärde för fastighetsägaren. För att maximera samordningsvinsterna stambyttes och badrumsrenoverades ovanförliggande lägenheter parallellt.

Lägenheter: 24 st

Beställare: Familjebostäder i Göteborg AB

Relaterade projekt

  • Stambyte och renovering av studentlägenheter i Högsbo

  • Stambyte på Pennygången

  • Stambyte och lägenhetsrenovering i Högsbo

  • Stambyte och badrumsrenovering samt ombyggnation av marklägenheter i Bergsjön

  • Stambyte och badrumsrenovering i höghus på Marklandsgatan

  • Stambyte och badrumsrenovering Rymdtorget

  • Stambyte och badrumsrenovering Krokslätt

  • Se alla projekt