Nybyggnation på Skansberget

Skansberget

Det gläder oss att debatten om Skansberget blossat upp på nytt. Det innebär kort sagt en fantastisk möjlighet. Här kan vi bygga tätt med närhet till ett levande stadsliv, service och kollektivtrafik. Samtidigt tillför vi kvaliteter för alla som redan vistas i området. Vi driver just nu ärendet om direkt markanvisning och planbesked för att återuppbygga Skansberget.

Relaterade projekt

  • Restaurering och förvaltning av Sjömanskyrkan

  • Smedjan - Tredje långgatan 26

  • Villa Gerle på Carlbergsgatan 7

  • Markexploatering i Lerum

  • Marklägenhetsexploatering i Landala Egnahem

  • Se alla projekt