Om 4D Bygg

Om oss

Vi är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med inriktning mot ROT-projekt, vilket står för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. ROT-projekt är komplexa och kräver kunskap och flexibilitet inom alla yrkesgrupper. Vi har därför nära samarbete med utvalda konsulter och underentreprenörer som är specialister inom sitt område. Genom detta kan vi erbjuda helhetslösningar med hög kvalité till konkurrenskraftiga priser. Med vår erfarenhet har vi lärt oss hur vi på förhand kan parera de fällor som ofta infinner sig i dessa typer av projekt och på så sätt arbeta effektivt och korta ner våra handläggnings- och byggtider.

Vår målsättning är att kunden ska få ut så mycket som möjligt av sitt projekt samtidigt som påverkan för kvarboende ska vara så liten som möjligt. Detta gör vi genom att optimera bland annat metodval, materialval och logistiklösningar. Vi ser också till att alltid vara tillgängliga och tillmötesgående och snabbt svara på eventuella frågor från beställare och boende.

Vi arbetar både med projekt i egen regi och med mer traditionella entreprenader. Via förvärv av utvecklingsfastigheter och råytor, till exempel vindsombyggnationer, driver och ansvarar vi för projekt från första skiss till överlämning av lägenhetsnycklar. Detta tillsammans med våra totalentreprenader, genom bland annat stambyten, gör oss till ett dynamiskt företag med en liten kärna och stor bredd.

Namnet 4D Bygg grundar sig i idén om att projekt är fyrdimensionella. Byggnaden i sig består av tre dimensioner samtidigt som aspekter som tid, rörelse, ekonomi och människan bidrar till den fjärde dimensionen.

Vision

Vi ska vara flexibla, tillgängliga och personliga. Vi ska var en attraktiv arbetsplats där varje medarbetare är lika viktig och för att kunna leverera slutprodukter av hög kvalité. Vi ska vara ett företag som driver utvecklingen framåt, både ur ett socialt-, ekologiskt- och ekonomiskt perspektiv.

Kvalitépolicy

Vi skall på ett effektivt och lyhört sätt göra varje beställare till en nöjd kund och varje projekt till ett bra referensprojekt. Detta gör vi genom att:

 • Ha ett verksamhetssystem i enlighet med ISO 9001.
 • Alla funktioner inom organisationen tar fullt kvalitetsansvar.
 • Vårt arbete ska präglas av snabbhet, öppenhet, lyhördhet och tillförsikt med syfte att vara en tydlig och tillgänglig organisation.
 • Sätta kunden i fokus. Kunden ska erhålla minst dess förväntade kvalité.
 • Ställa lika höga krav på våra underentreprenörer, leverantörer och konsulter som vi ställer på oss själva.
 • Ständigt sträva efter att förbättra vårt arbete.

Miljöpolicy

4D Bygg AB och dess leverantörers arbete ska utgöra en minimal miljöbelastning, inte bara ur ett ekologiskt perspektiv utan också socialt och ekonomiskt. Detta gör vi genom att:

 • Ha ett verksamhetssystem i enlighet med ISO 14001 och AFS 2001.
 • Alla medarbetare tar ansvar för miljöarbetet.
 • Eftersträva en nollvision rörande arbetsskador.
 • Så långt det är möjligt reducera, sortera och deponera det avfall som vi själva producerar.
 • Välja tjänster, komponenter och material med minsta negativa miljöpåverkan.
 • Vara informerad om och följa gällande miljölagstiftning.
 • Ställa lika höga krav på våra underentreprenörer, leverantörer och konsulter som vi ställer på oss själva.
 • Upprätthålla samt ständigt utveckla vårt miljöledningssystem.

Historia

4D Bygg startade 2010 som ett konsultföretag med inriktning mot arkitektur, konstruktion, projektering och projektledning. 2011 övergick verksamheten mot en mer entreprenadbaserad arbetsform. Samma år genomfördes det första stambytet och den första vindsrenoveringen, som sedan dess varit företagets fundament. Första fastighetsexploateringen i egen regi genomfördes året därpå och 2013 erhölls den första offentliga upphandlingen mot en kommunal beställare. 2014 gick 4D Bygg AB från att vara ett enskilt aktiebolag till en mindre koncern och samma år förvärvades företagets första fastighet.

Projekt i egen regi är idag en allt större del av verksamheten samtidigt som entreprenader utgör grunden i 4D Byggs tillväxt. Det senaste året har vi renoverat och byggt över 100 hem och våra arbeten engagerat mer än 150 hantverkare.