Välkommen till 4D Bygg

Välkommen till 4D Bygg

Vi är ett bygg- och fastighetsutvecklingsbolag som utmanar traditionella arbetssätt och tankebanor. Vi söker innovativa lösningar, alltid med kvalitet och funktion. Alltid med ambitionen att skapa något som förändrar och förbättrar vårt sätt att leva på olika sätt. Livsmiljöer som förenklar livet, skapar förutsättningar att leva hållbart eller underlättar möten mellan människor.

Nyfikenheten styr oss, oavsett om det gäller nya relationer, kultur i olika former, arbetssätt eller affärer. Det finns alltid en undran om vad som finns runt nästa hörn.

Vi utför entreprenader, köper råytor och ombildar till nya bostadsrätter, mark för framtida exploatering samt fastigheter i syfte att förvalta långsiktigt.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer!

Se våra projekt

Läs mer om oss

Våra tjänster

Om 4D Bygg

Kontakta oss